Снежана Ардалић

професор географије

Знање нас чини вреднијим!

 

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор географије
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани географ, 27. 12. 2000. година
Место и датум стицања лиценце:Београд, 21. 4. 2004. година
Познавање страних језика:енглески језик – А2 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 2002. године
Основна школа „Прота Стеван Поповић“ Чумић, 2002. године
Основна школа „Мома Станојловић“ Крагујевац, 2002. године
Основна школа „Радоје Домановић“ Крагујевац, 2001. године
Средња економска школа Крагујевац, 2001. године

Посебна ваншколска интересовања:

Спорт: Тенис
Читање књига

Рад на рачунару:

Microsoft Office 51%
WordPress 22%
Платформе за учење 48%
Дигитални алати 94%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 56%