Славка Морача

професор српског језика и књижевности

У знању је моћ.

Контакт:

Имејл: slavkamp@yahoo.com

Радна биографија:

Радно место:Професор српског језика и књижевности
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Филолошки факултет, професор српског језика и књижевности, 2003. година
Место и датум стицања лиценце:Београд, фебруар 2010. године
Познавање страних језика:руски језик – B1 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина

Пројекти:

Путујућа изложба „Читамо и пишемо са Аном Франк“
Изложба „Сизиф у борби за правопис и чистоту језика”

Награде и похвале:

Песничка смотра „Песниче, народа мог“
Смотра „Читалићи кликераши“

Ангажовање у локалној заједници:

Манифестација „Обредни хлебови“

Посебна ваншколска интересовања:

Рад на рачунару:

Microsoft Office 56%
WordPress 90%
Платформе за учење 54%
Дигитални алати 51%
Дигитални уџбеници 51%
Интeрактивна табла 35%