Светлана Милојевић

професор разредне наставе у Кијеву

Свестрани развој личности ученика

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе 2005. године
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 16. 12. 1994. године
Познавање страних језика:руски језик – B2 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава “ Баточина-издвојено одељење у Кијеву, стални радни однос од 15. 1. 2001. године
Основна школа ,,Свети Сава“ Баточина, радни однос на одређено време од 1. 9. 1997. године

Пројекти:

,,Образовно-васпитна пракса у инклузивном контексту у Републици Србији”, Алијанса просветитеља Србије – учесник
Дигитално образовање 2020. конференција (EDTECH CENTAR ZA ZAPADNI BALKAN) – учесник
Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 1 и 2 – учешће
Micro:bit basics course – учешће
Дигитални свет – учешће

Објављени научни и стручни радови:

5. 9. 2019. године Дигитални час Пројектна настава ,,Мој завичај” (База знања на сајту Завода)
13. 1. 2020. Презентација часа: 1. разред – Прича старог дрвета; 2. разред – Моје место на једном месту; 3. разред – Животне заједнице; 4. разред – Запис (База радова на сајту Центра за образовање у Крагујевцу)
27. 5. 2020. године Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 1 и 2 – примери формативних оцена

Награде и похвале:

,,Стварајмо заједно” – учешће на конкурсу за избор најбољих примера добре праксе
31. 10. 2019. ,,Наше место на једном месту” – угледно предавање

Ангажовање у локалној заједници:

Јавни час духовности – асистент
Новогодишња приредба – организатор
Приредба, литургија и сечење колача у цркви Свете Тројице у Кијеву поводом прославе школске славе Светог Саве
Излет у природу и садња биљака

Сајтови и блогови:

Блог ,,Неподељена школа у Кијеву”,аутор и администратор
Група ,,Сви смо ми ипак још деца”,аутор и администратор
Страница ,,Школа Кијево “, аутор и администратор

Посебна ваншколска интересовања:

Педагогија
Психологија
Воћарство
Медицина
Информатичка писменост

Рад на рачунару:

Microsoft Office 56%
WordPress 42%
Платформе за учење 61%
Дигитални алати 31%
Дигитални уџбеници 56%
Интeрактивна табла 32%