Сара Милановић

професор немачког језика и књижевности

Посао чини живот слатким.

(Arbeit macht das Leben süß)

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор немачког језика
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирана филолошкиња германисткиња, 2019. године
Познавање страних језика:немачки – C2 енглески – B2 италијански – B1

Радно искуство:

ОШ ,,Свети Сава” Баточина, од 2019. године
Центар за немачки језик ,,Хартвегер”, Крагујевац
Серболаб

Сајтови и блогови:

Хартвегер

Посебна ваншколска интересовања:

Лингвистика немачког језика
Читање
Интернет учење
Telc- испитивач

Рад на рачунару:

Microsoft Office 54%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 84%
Дигитални уџбеници 47%
Интeрактивна табла 49%