Оливера Ђокић

професор разредне наставе у Баточини

Дељењем знање се умножава!

 

 

 

Контакт:

Имејл: pecamaki@gmail.com

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2006. године
Место и датум стицања лиценце:Светозарево, 1990. године
Познавање страних језика:немачки језик – А2 ниво

Радно искуство:

Радно место:ОШ ,,Свети Сава” Баточина, од 31. јануара 1989. године
Последње стечено образовање и звање и година стицања: ПУ ,,Полетарац“ Баточина, од 1. септембра 1987. године до јуна 1988. године

Пројекти:

,,Покренимо нашу децу” пројект у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и компаније Aqua Viva, 2017. године

Објављени научни и стручни радови:

Рецензент уџбеника ,,Ја знам латиницу“ аутора Светлане Андријанић, 2012. године

Награде и похвале:

Час у Бази знања у организацији ЗУОВ-а, „Креативна школа“ 2007. године
Час у Бази знања у организацији ЗУОВ-а, ,,Креативна школа“ 2008. године

Ангажовање у локалној заједници:

Секретар невладине организације USAID, ACDI VOCA од 2001. године
Члан Удружења за неговање традиције и културе Шумадија, огранак ветерана
Члан Удружења ,,Позитива” Баточина, техничка подршка

Сајтови и блогови:

Misliša – аутор странице која може послужити као помоћ приликом припремања ученика за такмичење из математике

Посебна ваншколска интересовања:

Нега цвећа
Читање
Ручни рад

Рад на рачунару:

Microsoft Office 100%
WordPress 25%
Платформе за учење 70%
Дигитални алати 69%
Дигитални уџбеници 97%
Интeрактивна табла 70%