Ненад Мркаљ

професор физичке културе

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:професор физичке културе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани педагог физичке културе 1999.
Место и датум стицања лиценце:Ниш 21.12.2000.
Познавање страних језика:енглески језик А1

Радно искуство:

Основна школа “Свети Сава” Баточина 1999.

Посебна ваншколска интересовања:

Спортови

Рад на рачунару:

Microsoft Office 93%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 90%