Невена Милутиновић

стручни сарадник - педагог

Човек мора остати ученик и онда када постане учитељ.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Стручни сарадник – педагог
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер педагог, 2017. година
Познавање страних језика:Енглески језик – А2 Француски језик – А1

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 2020. године –
Стручна пракса у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац, 2018 – 2019. године

Пројекти:

Сарадња на изради студије „Мерење индикатора перформанси безбедности саобраћаја за 2015. годину“, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

Ангажовање у локалној заједници:

Организација и реализација манифестације „Ноћ музеја“, Филозофски факултет Универзитета у Београду
Организација и реализација научног скупа „Сусрети педагога“, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Посебна ваншколска интересовања:

Интересовање за рад и активности са децом
Филмови и серије
Путовања
Кување
Шетња у природи

Рад на рачунару:

Microsoft Office 95%
Платформе за учење 46%
Дигитални алати 52%
Дигитални уџбеници 49%