Наташа Васић

професор енглеског језика и књижевноссти

Успех је збир малих напора, понављаних из дана у дан. Ништа што је вредно не долази на брзину. Рад, константан и марљив, је једини начин да се дође до резултата који ће трајати.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор енглеског језика, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 2006.
Место и датум стицања лиценце:Београд, 3.11.2017.
Познавање страних језика:енглески језик – B1,
немачки језик – B1

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, 2005- 2020.

Пројекти:

Пројекат „Geography and me“, Америчка амбасада, Београд, 2018. учесник

Награде и похвале:

Захвалница за учешће на конкурсу „Дајем глас за Угледни час“, Центар за образовање Крагујевац, 2019.
„Светосавска повеља“, ОШ „Свети Сава“, Баточина, 2017.

Посебна ваншколска интересовања:

Филм
Фотографија
Књиге

Рад на рачунару:

Microsoft Office 86%
WordPress 72%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 47%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 50%