Мирјана Јанкоски

наставник разредне наставе у продуженом боравку

Човек мора остати ученик и онда кад постане учитељ.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Наставник разредне наставе, 1993. година
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 18. 12. 1995. године
Познавање страних језика:енглески језик – А1 ниво немачки језик – B1 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава“ Баточина, од 1995. до 2020. године
Основна школа ,,Седам партизана“ Кнић, од 1993. до 1994. године

Сајтови и блогови:

Посебна ваншколска интересовања:

Шетња и вожња бицикла
Гајење цвећа

Рад на рачунару:

Microsoft Office 97%
WordPress 67%
Платформе за учење 62%
Дигитални алати 34%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 35%