Мирјана Димић

професор разредне наставе Жировници

Ништа није немогуће за оног ко има вољу покушати.

Александар Пушкин

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, мастер академске студије другог степена на студијском програму мастер учитељ 2013. године
Место и датум стицања лиценце:Испит за лиценцу за професора разредне наставе, Београд, 13. 10. 2016.године
Познавање страних језика:енглески језик – А2 ниво,
руски језик – B1 ниво

Радно искуство:

ОШ,,Свети Сава” Баточина од 4. 10. 200. године
ОШ,,Јован Поповић” Крагујевац од 1.11.1992. до 4. 10. 2010. године

Пројекти:

Учесник у реализацији програма обуке ,,2 000 дигиталних учионица” Министарства просвете науке и технолошког развоја
Учесник у реализацији програма обуке ,,Дигитални свет” Министарства просвете науке и технолошког развоја

Ангажовање у локалној заједници:

Повремени члан интерресорне комисије Општине Баточина од 2016. до 2020. године

Сајтови и блогови:

Школа Жировница – аутор, администратор

Посебна ваншколска интересовања:

Сценска уметност
Путовања
Технологија
Књижевност

Рад на рачунару:

Microsoft Office 92%
Платформе за учење 57%
Дигитални алати 58%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 56%