Миомир Станковић

наставник музичке културе

Наставник је пре свега педагог, па тек онда предавач.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Наставник музичке културе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Наставник музичке културе, 2004. године
Место и датум стицања лиценце:Београд, 2010. година
Познавање страних језика:Енглески језик – А2 Немачки језик – B1

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава” Баточина, од 2003. године
Основна школа „Карађорђе“ Рача, од 2006. године
Основна школа „Светозар Марковић” Лапово, од 2020. године
Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача, 2006-2008. године

Награде и похвале:

Јавна похвала за најбољег наставника у ОШ ,,Карађорђе” у Рачи, школска 2018/19. и 2017/18. година

Ангажовање у локалној заједници:

Рад са школском децом у КУД-у, саставни део Културног центра, Рача
Жирирање на такмичењу „Прва фрула Србије“, Рача

Посебна ваншколска интересовања:

Свирање перкусионих инструмената

Рад на рачунару:

Microsoft Office 95%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 52%
Дигитални уџбеници 34%
Интeрактивна табла 33%