Милијана Петровић

професор разредне наставе у Баточини

Знање је снага, знање је моћ!

Контакт:

Имејл: mikip65@gmail.com

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2006. године
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 4. 11. – 8. 11. 1994. године
Познавање страних језика:енглески језик – А1 руски језик – А2

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“, Баточина, од 1993. године

Пројекти:

Оснивач Луткарског позоришта „Звонце“ у ОШ „Свети Сава”, Баточина
Организатор и реализатор Фестивала луткарства „ЛУТКЕФ“ у ОШ „Свети Сава”, Баточина од 2010. до 2015. године
Члан сам Тима за израду пројеката у ОШ „Свети Сава”, Баточина

Објављени научни и стручни радови:

Аутор – Методички приручник за наставнике са припремама за Музичку културу за први разред у издању Бигз-а, Београд, 2015. година
Коаутор – Методички приручник за наставнике са припремама за Музичку културу за други разред у издању Бигз-а, Београд, 2014. година
Рецензент – Уџбеник Музичке културе за 1. разред основне школе, аутора Драгомира Братића у издању Бигз-а, Београд, 2015. година
Рецензент – Наставни листови „Музичка сваштара“ за музичку културу за четврти разред, група аутора: Марија Гаљевић, Мирјана Јовановић Лазић, у издању Бигз-а, Београд
Аплицирање за „Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању“, са прилогом моје радне биографије на 481. и 482. страни

Награде и похвале:

Добитник – Повеља поводом “Дана општине” у знак признања за изузетне заслуге и резултате који доприносе остварењу развоја општине и укупног значаја, Баточина, 21. септембар 2017. година

Ангажовање у локалној заједници:

Почасни члан Удружења за очување традиције „Златне руке“- Баточина
Члан интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком општине Баточина

Посебна ваншколска интересовања:

Читање
Ручни рад (вез)
Дружење са пријатељима
Путовања

Рад на рачунару:

Microsoft Office 54%
Платформе за учење 54%
Дигитални алати 34%
Дигитални уџбеници 57%
Интeрактивна табла 35%