Милица Павловић

професор разредне наставе у Жировници

Тајна успеха у животу није да човек ради оно што воли, већ да воли оно што ради

Винстон Черчил

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, мастер академске студије другог степена на студијском програму мастер учитељ 2013. године
Место и датум стицања лиценце:Испит за лиценцу за професора разредне наставе, Београд, 13. 10. 2016. године
Познавање страних језика:енглески језик – B2 ниво,
немачки језик – А2 ниво

Радно искуство:

ОШ „Свети Сава“ Баточина, од 2014. године

Пројекти:

Пилот-пројекат „Обогаћен једносменски рад“ 2019. године, ОШ „Свети Сава“ Баточина Министарство просвете, науке и технолошког развоја – члан тима
Учесник у реализацији програма обуке ,,2 000 дигиталних учионица” Министарства просвете науке и технолошког развоја
Учесник на обуци ,,Идентификација и припрема пројеката у складу са ЕУ стандардима” Регионална агенција за економски развој

Награде и похвале:

Добитник Повеље поводом ,,Дана општине” у знак признања за изузетне заслуге и резултате који доприносе остварењу развоја општине и укупног значаја – 21. септембар 2017. године

Ангажовање у локалној заједници:

Члан општинског одбора за административно – мандатна питања Скупштине општине Баточина од 2020. године.
Члан општинске комисије зa избор, именовања и административне послове Скупштине општине Баточина од 2016. до 2020. године
Председник, оснивач и правни заступник Одбојкашког спортског удружења ,,Слога 2016” Баточина од 2016. до 2019. године

Сајтови и блогови:

Школа Жировница – аутор, администратор
Школа Милатовац – аутор

Посебна ваншколска интересовања:

Спортови
Сценска уметност
Путовања
Технологија

Рад на рачунару:

Microsoft Office 92%
WordPress 64%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 96%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 100%