Милена Милошевић

професор разредне наставе у Бадњевцу

У једном дану, у једном тренутку, можеш остати без свега осим без знања и образовања.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2007. година
Место и датум стицања лиценце:Београд, 17. 10. 2012. године
Познавање страних језика:енглески језик – А1 ниво, немачки језик – А1 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава“ Баточина, од септембра 2008. године
Дечји вртић ,,Полетарац“ Баточина, од фебруара 2008. до јуна 2008. године

Посебна ваншколска интересовања:

Музика
Путовања
Филм
Пчеларство
Воћарство

Рад на рачунару:

Microsoft Office 66%
WordPress 20%
Платформе за учење 53%
Дигитални алати 34%
Дигитални уџбеници 56%
Интeрактивна табла 35%