Милан Милошевић

професор разредне наставе у Доброводици

Не предаје учитељ оно што жели, не  предаје учитељ оно што зна,

учитељ предаје оно што јесте

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер учитељ, 2012. година
Место и датум стицања лиценце:Београд, 12. 05. 2015. године
Познавање страних језика:енглески језик – B1 ниво
немачки језик – А1 ниво

Радно искуство:

ОШ ,,Свети Сава“ Баточина, од 2010. године
ММ Променада ДОО, од 2010. до 2019. године

Пројекти:

Координатор школског тима Еразмус + пројекта мобилности за 2020. годину у оквиру фондације Темпус
Пилот-пројекат „Обогаћен једносменски рад“ 2019. године – ОШ „Свети Сава“ Баточина, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (члан тима за писање пројекта)

Награде и похвале:

Награђен час у оквиру конкурса ,,Стварајмо заједно“, Центар за образовање Крагујевац и ШУ Крагујевац , јануар 2020. године

Ангажовање у локалној заједници:

Члан Општинског већа општине Баточина од 2008. до 2012. године и од 2012. до 2016. године

Посебна ваншколска интересовања:

Спорт
Технологија
Путовања
Музика
Фотографија

Рад на рачунару:

Microsoft Office 86%
WordPress 54%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 55%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 62%