Марко Станојевић

професор историје

Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор историје
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер историчар, 2016. година
Место и датум стицања лиценце:Београд, 5. 11. 2019. године
Познавање страних језика:енглески језик – B1 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 2020. године
Средња школа „ Никола Тесла“ Баточина, од 2019. године
,,Музеј Југославије” Београд, 2018. године
Основна школа „Свети Сава“ Баточина- приправник, од 2017. до 2018. године

Објављени научни и стручни радови:

Филиповић, М. (2019. године) Историја 7, Уџбеник са одабраним историјским изворима за 7. разред, Дата Статус, Београд – рецензент
Станојевић, М. (2019. године) Ђакова буна и њени одјеци у Крагујевачкој нахији, Шумадијски анали, Зборник са научног скупа, Крагујевац
Станојевић, М. (2018. године) Баточина између два светска рата, Народна Библиотека „Вук Караџић“, Баточина
Станојевић, М. (2018. године) Југословенска радикална заједница у Крагујевачком срезу 1918-1941, Шумадијски анали, Крагујевац
Станојевић Марко, Хаџић Драгана (2021. године) Историја 8, Уџбеник са одабраним историјским изворима за 8. разред, Дата Статус, Београд – аутор

Сајтови и блогови:

Сајт „Баточина инфо“ – администратор и модератор
Википедија – администратор

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
WordPress 95%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 84%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 100%