Марко Илић

професор географије

Човек мора остати ученик и онда кад постане учитељ.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор географије
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер географ, 2015. године
Место и датум стицања лиценце:Основна школа „20. октобар“, Београд, 25. новембар 2019. године
Познавање страних језика:енглески језик – В1 ниво

Радно искуство:

ОШ ,,Свети Сава“ Баточина, од 2016. године
Средња школа ,,Никола Тесла“ Баточина, од 3. 9. 2018. године
Средња школа Лапово, 1. 9. 2020. године
ОШ ,,Светозар Марковић“ Лапово, од маја до јула 2018. године

Пројекти:

,,Школа за 21. век”- учесник
,,Обогаћен једносменски рад” – реализатор

Награде и похвале:

Фестивал дечијег дидактичког филма у Рановцу – награда за најбољу камеру
Конкурс ,,Дајем глас за угледни час“ – похвала
Светосавска награда 2019. године за допринос школи кроз реализацију пројекта ,,Обогаћени једносменски рад“
Финале такмичења ,,Ухвати идеју“ – похвала

Сајтови и блогови:

Посебна ваншколска интересовања:

Шетња
Дружење
Гледање филмова

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
WordPress 77%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 93%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 35%