Марија Јовић Стевановић

професор енглеског језика и књижевности

Од свих сила трења, она која највише успорава људски напредак је незнање.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор енглеског језика
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор енглеског језика и књижевности, 2006. године
Место и датум стицања лиценце:Београд 10. 12. 2010. године
Познавање страних језика:енглески језик – C1 ниво, руски језик – B1 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 2004. године

Пројекти:

Програм „Школе за 21. век“, Британски Савет и Министарство просвете (координатор на нивоу школе и члан пројектног тима) (2019. године)
Међународни eTwinning пројекат „Lost and Found – A Journey of Friendship“, Европска ознака квалитета (2016. године)
Међународни eTwinning пројекат „Christmas Cards Exchange“, (2015. године)
Међународни пројекат : Комуникација, Oxford University Press, (2011. године)
Пројекат My Pen Pal, аутор и организатор пројекта (2009. године)

Објављени научни и стручни радови:

ZUNAL – ризница пројеката“, Дата Дидакта Блог (2019. године)
,,Заједница учења – синергија знања”, Комуникација – интеракција – акција, зборник радова, Београд, Друштво школских библиотекара Србије, 2014. ISBN 978-86-917501-0-7 – коаутор
,,Интерактивне табле”, Мајкрософт ПИЛ часопис за наставнике (Фебруар 2013. године) – аутор
”Crazy Animals And Other Activities for Teaching English to Young Learners” , Aston Univeristy и British Council, 2 активности у оквиру наведене књиге, март 2012. године
”Animal Planet”, Conference Proceedings No 11, Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Teaching English to Young Learners, Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac, ISBN 978-86-7604-082-7 (2012. године) – коаутор

Награде и похвале:

Награда за успешног ментора при Центру за таленте Крагујевац, поводом успеха талентованих ученика на Републичкој смотри талената, 2013. године
Стипендиста Америчке амбасаде E-teacher онлајн програма, при Универзитету у Орегону, на тему: Развијање наставничких вештина кроз интерактивне интернет активности, 2012. године
Награда на конкурсу Креативна школа у организацији Министарства просвете (трећа награда), 2011. године
Глобално такмичење Oxford University Press Global Project Competition, (друга награда), 2011. године
Награда на државном конкурсу Дигитални час у организацији Дигиталне агенде (трећа награда), 2011. године

Посебна ваншколска интересовања:

Општа култура
Путовања
Филмови
Музика

Рад на рачунару:

Microsoft Office 96%
WordPress 89%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 97%
Дигитални уџбеници 100%
Интeрактивна табла 100%