Марија Радић

професор енглеског језика и књижевности

Live long and prosper!

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор енглеског језика
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер професор језика и књижевности, 2015. година
Познавање страних језика:немачки језик – А2 ниво
грчки језик – А1 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 2019. године
Фирма „FitStep” Лапово, фебруар – јул, 2018. године
Средња школа Лапово, јануар – април, 2017. године
Основна школа „Светозар Марковић“ Лапово, 2015 – 2016. године
„St. Nicolas School“ Београд, 2013 – 2015. године

Пројекти:

Eразмус + пројекат „Стварање подстицајне средине за учење“– учесник у пројекту

Награде и похвале:

Награђен час у оквиру конкурса ,,Стварајмо заједно“, Центар за образовање Крагујевац и ШУ Крагујевац, јануар 2020. године
Добитник Светосавске повеље за допринос у развоју и реализацији пројекта „Обогаћен једносменски рад“ и допринос раду школе, 2020. године

Ангажовање у локалној заједници:

Лични пратилац у оквиру пројекта Социјалне службе, под покровитељством организације „Дечије срце“ од 2017. до 2019. године

Посебна ваншколска интересовања:

Уметност
Фотогафија
Бициклизам
Планинарење
Путовања

Рад на рачунару:

Microsoft Office 94%
WordPress 30%
Платформе за учење 50%
Дигитални алати 53%
Дигитални уџбеници 100%
Интeрактивна табла 59%