Марија Михајловић

професор српског језика и књижевности

Не напредовати значи назадовати.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор српског језика
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер филолог србиста, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 2013. године
Место и датум стицања лиценце:Београд, 14. мај 2018. године
Познавање страних језика:енглески језик – B1 ниво
немачки и шпански језик – А2 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава“ Баточина од 2012. године

Пројекти:

Члан тима одабраног за мобилност у оквиру Ерасмус+ пројекта ,,Стварање подстицајне средине за учење“, 2020. године
Међународни међушколски пројекат ,,Читалићи“ – регионални координатор од 2016. до 2018. године
ACDI VOCA, подносилац и реализатор пројекта набавке намештаја за целодневни боравак у Основној школи у Баточини, 2005. године

Објављени научни и стручни радови:

Радови Филозофског факултета бр. 17, књ. 1/1: Филолошке науке, Пале – Коаутор рада ,,Грнчарска терминологија села Злакуса код Ужица“, 2017. године
Лекторисање уџбеника за 2. разред основне школе ,,Ја знам латиницу“ аутора Светлане Андријанић који се на основу добијене лиценце од стране Министарства просвете користи у нашој школи

Награде и похвале:

Посебна похвала за обављање функције регионалног координатора за спровођење Међународног међушколског пројекта ,,Читалићи“ од 2016. до 2018. године
Освојено 1. место на окружном такмичењу/ смотри ,,Читалићи кликераши“ и учешће на смотри републичког нивоа у школској 2016/2017. години
Освојено 2. место на окружном такмичењу Књижевна олимпијада школске 2013/2014. године и учешће на републичком нивоу такмичења.
Освојено 2. место на окружном такмичењу Књижевна олимпијада школске 2012/2013. године и учешће на републичком нивоу такмичења

Ангажовање у локалној заједници:

Министарство омладине и спорта – програм ,,Млади су закон“,члан тима за реализацију пројекта ,,Log out go out“. 2012. године
British Council, носилац пројекта ,,Покретни биоскоп“, учешће и победа на конкурсу Elevator speach, 2012. године
Удружење за младе „Позитива“, презентер Удружења, од 2012. године
Министарство омладине и спорта – програм ,,Млади су закон“,члан тима за реализацију пројекта ,,Мале игре великих мајстора“, 2011. године
Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, Волонтер на међународном научном скупу одржаном на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу: Српски језик, књижевност, уметност, 2010. године

Посебна ваншколска интересовања:

Лектура и коректура
Читање
Хуманитарни рад

Рад на рачунару:

Microsoft Office 92%
WordPress 56%
Платформе за учење 92%
Дигитални алати 55%
Дигитални уџбеници 100%
Интeрактивна табла 60%