Marija Milojević

profesor srpskog jezika i književnosti

Znanje je potrebno u životu kao oružje u borbi!

Radna biografija:

Radno mesto:Profesor srpskog jezika
Poslednje stečeno obrazovanje i zvanje i godina sticanja: Master profesor jezika i književnosti, Beograd, 2012. godina. Diplomirani profesor srpskog jezika i književnost, Kragujevac, 2010. godina.
Mesto i datum sticanja licence:Beograd, 10. oktobar 2016. godine
Poznavanje stranih jezika:engleski jezik – B1 nivo, nemački jezik – A2 nivo

Radno iskustvo:

Osnovna škola ,,Sveti Sava“ Batočina, od 2012. godine
Privatna osnovna škola i gimnazija „Vladislav Petković Dis“, 2011 – 2012. godina
Osnovna škola „Sveti Sava“ Batočina, septembar 2010 – februar 2011. godine

Projekti:

Član tima odabranog za mobilnost u okviru Erasmus+ projekta ,,Stvaranje podsticajne sredine za učenje“, 2020. godina
Pilot – projekat ,,Obogaćen jednosmenski rad“, MPNTR, 2019. godina
Međunarodni međuškolski projekat ,,Čitalići“ – učesnik u projektu, od 2016. do 2018. godine
Lektura i korektura knjige ,,Oslobođeni anksioznosti“ Suzane Sjeničar, Izdavačka kuća „Sumatra“, Beograd, 2018.
Projekat „Druga šansa“ – Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (FOOO), MPNTR, 2012/ 2013. godina

Objavljeni naučni i stručni radovi:

Član komisije koja je uzela učešće u postupku davanja stručne ocene i stručnog ekspertskog mišljenja kompleta udžbenika za Srpski jezik za 7. razred osnovne škole, Zavod za unapređivanje obrazovaa i vaspitanja – ZUOV, Beograd, 2019. godina

Nagrade i pohvale:

Svetosavska povelja za doprinos u razvoju i realizaciji projekta „Obogaćen jednosmenski rad“ i doprinos u radu škole, Batočina, 2020. godina
Osvojeno 3. mesto na nagradnom konkursu „Dajem glas za ugledni čas“ za realizaciju časa „Vašar u Topoli“ Dobrice Erića, Centar za obrazovanje, Kragujevac, 2019. godina
Priprema za digitalni čas ,,Pridevi (vrsta i značenje)“ izabrana da se nađe u Bazi najboljih domaćih zadataka nastavnika sa obuke „Digitalna učionica“, po izboru voditelja obuke, Zavod za obrazovanje i vrednovanje – ZUOV, Beograd, 2019. godina Digitalna učionica
Svetosavska povelja Stručnom veću za srpski jezik, za doprinos u radu škole, Batočina, 2017. godina
Postignuti plasmani učenika na okružnim nivoima takmičenjima iz oblasti: Jezik i jezička kultura i Književna olimpijada, od školske 2013/2014. do školske 2018/ 19. godine

Angažovanje u lokalnoj zajednici:

Lektorisanje monografije „Batočina između dva svetska rata (1918- 1941)“ Marka Stanojevića, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“, Batočina, avgust – septembar 2018. godina
Projekat ,,Edukacija i osposobljavanje mladih za samozapošljavanje u oblasti pčelarstva“, učesnik u projektu (predlaganje, pisanje i prezentovanje projekta), Ministarstvo omladine i sporta, Batočina, 2017. godina
Ministarstvo omladine i sporta – program ,,Mladi su zakon“, član tima za realizaciju projekta ,,Log out go out“, 2012. godina

Sajtovi i blogovi:

Batočina info – administrator i moderator, 2018. godina

Posebna vanškolska interesovanja:

Lektura i korektura
Copywriting
Fotografija
Putovanja

Rad na računaru:

Microsoft Office98%
WordPress60%
Platforme za učenje95%
Digitalni alati51%
Digitalni udžbenici93%
Interaktivna tabla48%