Марија Милојевић

професор српског језика и књижевности

Знање је потребно у животу као оружје у борби!

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор српског језика
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер професор језика и књижевности, Београд, 2012. година. Дипломирани професор српског језика и књижевност, Крагујевац, 2010. година.
Место и датум стицања лиценце:Београд, 10. октобар 2016. године
Познавање страних језика:енглески језик – B1 ниво, немачки језик – А2 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава“ Баточина, од 2012. године
Приватна основна школа и гимназија „Владислав Петковић Дис“, 2011 – 2012. година
Основна школа „Свети Сава“ Баточина, септембар 2010 – фебруар 2011. године

Пројекти:

Члан тима одабраног за мобилност у оквиру Ерасмус+ пројекта ,,Стварање подстицајне средине за учење“, 2020. година
Пилот – пројекат ,,Обогаћен једносменски рад“, МПНТР, 2019. година
Међународни међушколски пројекат ,,Читалићи“ – учесник у пројекту, од 2016. до 2018. године
Лектура и коректура књиге ,,Ослобођени анксиозности“ Сузане Сјеничар, Издавачка кућа „Суматра“, Београд, 2018.
Пројекат „Друга шанса“ – Функционално основно образовање одраслих (ФООО), МПНТР, 2012/ 2013. година

Објављени научни и стручни радови:

Члан комисије која је узела учешће у поступку давања стручне оцене и стручног експертског мишљења комплета уџбеника за Српски језик за 7. разред основне школе, Завод за унапређивање образоваа и васпитања – ЗУОВ, Београд, 2019. година

Награде и похвале:

Светосавска повеља за допринос у развоју и реализацији пројекта „Обогаћен једносменски рад“ и допринос у раду школе, Баточина, 2020. година
Освојено 3. место на наградном конкурсу „Дајем глас за угледни час“ за реализацију часа „Вашар у Тополи“ Добрице Ерића, Центар за образовање, Крагујевац, 2019. година
Припрема за дигитални час ,,Придеви (врста и значење)“ изабрана да се нађе у Бази најбољих домаћих задатака наставника са обуке „Дигитална учионица“, по избору водитеља обуке, Завод за образовање и вредновање – ЗУОВ, Београд, 2019. година Дигитална учионица
Светосавска повеља Стручном већу за српски језик, за допринос у раду школе, Баточина, 2017. година
Постигнути пласмани ученика на окружним нивоима такмичењима из области: Језик и језичка култура и Књижевна олимпијада, од школске 2013/2014. до школске 2018/ 19. године

Ангажовање у локалној заједници:

Лекторисање монографије „Баточина између два светска рата (1918- 1941)“ Марка Станојевића, Народна библиотека „Вук Караџић“, Баточина, август – септембар 2018. година
Пројекат ,,Едукација и оспособљавање младих за самозапошљавање у области пчеларства“, учесник у пројекту (предлагање, писање и презентовање пројекта), Министарство омладине и спорта, Баточина, 2017. година
Министарство омладине и спорта – програм ,,Млади су закон“, члан тима за реализацију пројекта ,,Log out go out“, 2012. година

Сајтови и блогови:

Баточина инфо – администратор и модератор, 2018. година

Посебна ваншколска интересовања:

Лектура и коректура
Copywriting
Фотографија
Путовања

Рад на рачунару:

Microsoft Office 98%
WordPress 60%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 51%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 48%