Марија Караић

професор историје

Гледај, слушај, стварај!

Учи како би разликовао, разумео, поштовао и помагао.

Контакт:

Имејл: m.karaic@gmail.com

Радна биографија:

Радно место:Професор историје
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани историчар, 2001. године
Место и датум стицања лиценце:Београд, 20. 5. 2003. године
Познавање страних језика:енглески језик – А2

Радно искуство:

ОШ „Сретен Младеновић“, Крагујевац, 1999-2000. године
ОШ „Јован Поповић“, Крагујевац,1999-2000. године
Прва техничка школа, Крагујевац, 2001-2013. године
ОШ „Свети Сава“ Баточина, од 2010. године
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац, од 2013. године

Пројекти:

Учешће у пројекту „Омладинско предузетништво“, Junior Achievement“, 2004 – 2005. године

Награде и похвале:

Похвала за учешће на наградном конкурсу „Дајем глас за угледни час“- примери добре праксе, Центар за образовање Крагујевац 2019. године
Светосавска повеља за примери добре праксе, ОШ „Свети Сава“, Баточина, 2018. године
Захвалница за допринос развоја омладинског предузетништва Прве техничке школе, 2006. године
Прва награда на конкурсу ACDI /VOCA за најуспешније ученичко предузеће, 2005. године

Посебна ваншколска интересовања:

Спортови
Сценска уметност
Путовања
Технологија

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
WordPress 43%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 84%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 100%