Марина Ковановић

професор физике и информатике

Знање је моћ!

Контакт:

Радна биографија:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, 2006. године –
Машинско-електротехничка школа, „Гоша“ , 2002-2006. године
Основна школа „Светозар Марковић“, 2002. године
Основна школа „Свети Сава“ Баточина, 2001-2002. године

Радно искуство:

Радно место:Професор физике и информатике
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани физичар за општу физику, 2000. године
Место и датум стицања лиценце:Крагујевац, 3. март 2003.
Познавање страних језика:Енглески – B2 Руски– A2

Пројекти:

Програм стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за развој кључних вештина ученика основних школа: критичко мишљење и решавање проблема, дигитална писменост и програмирање микробит уређаја.

Награде и похвале:

Светосавска повеља, 2019. године

Посебна ваншколска интересовања:

Читање

Рад на рачунару:

Microsoft Office 100%
WordPress 30%
Платформе за учење 53%
Дигитални алати 44%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 35%