Марина Богдановић

професор енглеског језика и књижевности

Čovek koji ne čita dobre knjige nema nikakve prednosti nad čovekom koji ih uopšte ne zna čitati.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор енглеског језика
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор енглеског језика и књижевности, 2013. године
Место и датум стицања лиценце:Београд, 20. 1. 2020. године
Познавање страних језика:немачки језик – B1
холандски језик – A2

Радно искуство:

ОШ „Свети Сава“, Баточина
СШ „Никола Тесла“, Баточина

Посебна ваншколска интересовања:

Учење и усавршавање језика

Рад на рачунару:

Microsoft Office 85%
WordPress 53%
Платформе за учење 45%
Дигитални алати 52%
Дигитални уџбеници 100%
Интeрактивна табла 34%