Лелица Николић

професор биологије

Само образовање без пренетог знања губи своју сврху.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор биологије
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани биолог, Београд, 1993. године
Место и датум стицања лиценце:Крагујевац, 30. 3. 2001. године

Радно искуство:

ОШ „Свети Сава“ Баточина
Гимназија ,,Стојан Љубић” Лебане

Награде и похвале:

Пример добре праксе, школске 2018/19. године
Похвала за постигнуте резултате на Окружном нивоу такмичењу из биологије, 2017/18. године
Похвала за постигнуте резултате на Окружном нивоу такмичењу из биологије, 2014/15. године
Похвала за постигнуте резултате на Окружном нивоу такмичењу из биологије, 2012/13. године
Похвала за постигнуте резултате на Републичком такмичењу из биологије, мај 2010. године

Сајтови и блогови:

Фејсбук страница за биологију „Чаробни свет биологије“

Посебна ваншколска интересовања:

Читање књига
Здрава храна
Сликање

Рад на рачунару:

Microsoft Office 77%
Платформе за учење 48%
Дигитални алати 49%
Дигитални уџбеници 100%
Интeрактивна табла 53%