Катарина Станковић

професор разредне наставе у Прњавору

Рад, ред и дисциплина!

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, мастер академске студије другог степена на студијском програму мастер учитељ, 2008.
Место и датум стицања лиценце:/
Познавање страних језика:Енглески језик – А2

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава” Баточина, од 2014. године
Основна школа ,,Свети Сава” Баточина, 2008- 2011. године
Предшколска установа ,,Полетарац” Баточина, 2008. године

Сајтови и блогови:

Сајт „Weebly“ – аутор

Посебна ваншколска интересовања:

Путовања
Израда декоративних предмета

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 55%
Дигитални уџбеници 82%
Интeрактивна табла 31%