Иван Иветић

професор техничког образовања

Контакт:

Имејл: iivetic4@gmail.com

Радна биографија:

Радно место:Професор техничког образовања
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор техничког образовања, 2003. године
Место и датум стицања лиценце:Београд, 2006. године
Познавање страних језика:Енглески језик – А2

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава” Баточина, од 2004. до 2020. године
Приватно предузеће „Папир промет“, од 1995. до 1996. године
Сервис „Беотехна“, од 1998. до 2000. године

Награде и похвале:

Похвала на републичком 2009. године
Похвале на окружним такмичењима

Посебна ваншколска интересовања:

Мехатроника

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
Платформе за учење 51%
Дигитални алати 49%
Дигитални уџбеници 48%