Ивана Ђуричковић

професор српског језика и књижевности

Ум није суд који треба да се испуни, него ватра која треба да се распламса

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор српског језика и књижевности
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор српског језика и књижевности, 2008. година
Место и датум стицања лиценце:Београд, 14. новембар 2016. године
Познавање страних језика:енглески језик – A2 ниво

Радно искуство:

Професор српског језика и књижевности у Основној школи „Свети Сава“ у Баточини од 2012. године
Професор српског језика и књижевности у Средњој школи „Никола Тесла“ у Баточини од 2009. до 2012. године
Професор српског језика и књижевности од 2008. до 2009. године Основној школи „Свети Сава“ у Баточини

Пројекти:

„Сизиф у боби за правопис и чистоту језика“, учесник у пројекту
Путујућа изложба „Читамо и пишемо са Аном Франк“, учесник у пројекту
Образовно-васпитни пројекат „Читалићи“, учесник у пројекту

Награде и похвале:

Учешће на републичком такмичењу „Књижевна олимпијада“ 2012. године
Угледни час „Вашар у Тополи, Добрица Ерић“ – треће место на конкурсу „Дајем глас за угледни час“ Центра за образовање Крагујевац

Ангажовање у локалној заједници:

„Обредни хлебови“ Удружења „ Златне руке Баточине“ – учесник у организацији културноуметничког програма

Посебна ваншколска интересовања:

Читање
Кулинарство

Рад на рачунару:

Microsoft Office 85%
WordPress 76%
Платформе за учење 50%
Дигитални алати 50%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 37%