Ивана Орловић

стручни сарадник - психолог

Они који желе нешто да науче никад нису беспослени.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Стручни сарадник – психолог
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер психолог, 2017. година
Познавање страних језика:енглески језик – А2
немачки језик – А2

Радно искуство:

ОШ „Свети Сава“, Баточина, од 2017. године
ОШ „Светозар Марковић“, Лапово, од 2016. до 2017. године

Пројекти:

Пилот-пројекат „Обогаћен једносменски рад“ у ОШ „Свети Сава“, Баточина, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2019. година
Учесник пројекта „Да се мами олакша, идеја је наша“ – Млади су закон, Дом здравља Баточина Министарство омладине и спорта РС, 2015. година
Учесник пројекта „Млади за здраву будућност“ Удружењe „eBusiness Club“ Лапово, КЗМ Баточина, КЗМ Лапово, Министарство омладине и спорта РС, 2014. година

Ангажовање у локалној заједници:

Стални члан Интерресорне комисије, Баточина

Посебна ваншколска интересовања:

Музика
Читање
Фитнес

Рад на рачунару:

Microsoft Office 90%
Платформе за учење 50%
Дигитални алати 51%