Ивана Миленовић

стручни сарадник - дефектолог

Ништа није немогуће за онога ко има вољу покушати!

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Стручни сарадник – дефектолог
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер дефектолог- специјални педагог 2004. година
Познавање страних језика:немачки језик – B2

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“, Баточина, од 2019. године
Предшколска установа ,,Полетарац“, Баточина, од 2019. године
Diakoni – дневни боравак за особе са сметњама у развоју, Салзбург-Аустрија, 2014-2017. године
Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај“, Јагодина, 2006-2010. године

Пројекти:

Пројекат „СУПЕР“ – Инспиративна средина за интегрисано учење – Пројектни приступ учењу, учесник

Ангажовање у локалној заједници:

Стални члан Интерресорне комисије, Баточина

Посебна ваншколска интересовања:

Читање
Фитнес

Рад на рачунару:

Microsoft Office 89%
Платформе за учење 51%
Дигитални алати 49%