Зора Милојевић

професор разредне наставе у Брзану

Свак је рођен да по једном умре, част и брука трају до вијека

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 13. 7. 2007. године, Јагодина
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 6. 4. 1994. године
Познавање страних језика:немачки језик – А1 ниво

Радно искуство:

OШ ,,Свети Сава“ Баточина, од 1991. године

Ангажовање у локалној заједници:

Одборник у СО Баточина

Посебна ваншколска интересовања:

Цвећарство
Ручни радови
Музика
Спорт

Рад на рачунару:

Microsoft Office 42%
WordPress 26%
Платформе за учење 50%
Дигитални алати 34%
Дигитални уџбеници 47%
Интeрактивна табла 32%