Жаклина Јевтић

професор разредне наставе у Баточини

Кроз игру лако, може научити свако!

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2005. године
Место и датум стицања лиценце:Сарајево, март 1990. године
Познавање страних језика:енглески језик – А2 ниво,
немачки језик – B2 ниво

Радно искуство:

ОШ „Свети Сава“ Баточина, од 1992. године
ОШ „Ђуро Пуцар Стари“ Сарајево од 1988. до 1991. године
ОШ „Милован Марковић“ Брзан, школска 1986/87. година

Пројекти:

Оснивач луткарског позоришта „Звонце“ у ОШ „Свети Сава” Баточина
Организатор и реализатор Фестивала луткарства „ЛУТКЕФ“ у ОШ „Свети Сава” Баточина од 2010. до 2015. године
Члан сам Тима за израду пројеката у ОШ „Свети Сава” Баточина

Објављени научни и стручни радови:

Аутор Методичког приручника за наставнике са припремама за Музичку културу за други разред у издању Бигз-а, Београд, 2015. године
Коаутор Методичког приручника за наставнике са припремама за Музичку културу за први разред у издању Бигз-а, Београд, 2014. године
Рецензент Уџбеника Музичке културе за 1. разред основне школе, аутора Драгомира Братића у издању Бигз-а, Београд, 2015. године
Рецензент Наставних листова „Музичка сваштара“ за музичку културу за четврти разред, аутора Марије Гаљевић, Мирјане Јовановић Лазић, у издању Бигз-а, Београд
Аплицирање за „Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању“ где се налази моја радна биографија

Награде и похвале:

Светосавска повеља, за посебне доприносе васпитно-образовном раду и свеукупном ангажовању, ОШ „Свети Сава” Баточина, 2013. године
Светосавска повеља, за изузетне заслуге и постигнуте резултате у области луткарства, ОШ „Свети Сава” Баточина, 2015. године
Диплома за професионално залагање и постигнуте резултате у васпитно-образовном раду, ОШ „Свети Сава” Баточина, 2015. године
„Виолетина награда” и звање УЧИТЕЉИЦА ЛУТКАРКА за вишегодишњи допринос развоју луткарства у разредној настави -Удружење војвођанских учитеља Нови Сад, 2016. године

Ангажовање у локалној заједници:

Члан општинског одбора за административно – мандатна питања Скупштине општине Баточина од 2020. године.
Члан општинске комисије зa избор, именовања и административне послове Скупштине општине Баточина од 2016. до 2020. године
Председник, оснивач и правни заступник Одбојкашког спортског удружења ,,Слога 2016” Баточина од 2016. до 2019. године

Сајтови и блогови:

Посебна ваншколска интересовања:

Читање
Путовања
Техника и технологија

Рад на рачунару:

Microsoft Office 100%
WordPress 25%
Платформе за учење 70%
Дигитални алати 100%
Дигитални уџбеници 100%
Интeрактивна табла 35%