Душица Стојановић

професор српског језика и књижевности

Знање је моћ.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор српског језика
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор српског језика и књижевности, 2007. године
Место и датум стицања лиценце:19. октобар 2012. године, Београд
Познавање страних језика:енглески језик – А1 ниво

Радно искуство:

OШ ,,Свети Сава“, Баточина, од 2017. године
ОШ ,,Деспот Стефан Високи”, Деспотовац, од 2016 до 2017. године
OШ ,,Стеван Немања“, Стењевац, од 2008 до 2017. године
ОШ ,,Чибуковачки партизани”, Краљево, 2007. године

Пројекти:

,,Сизиф у борби за правопис и чистоту језика” – учесник у пројекту
Међународни пројекат ,,Читалићи“ – учесник

Награде и похвале:

Окружни ниво из Српског језика и језичке културе 2. место, 2015. године, Стењевац
Окружно ниво из Српског језика и језичке културе 3. место, 2014. године, Стењевац
Републичка смотра ,,Читалићи” 2. место, 2018. године, Баточина

Ангажовање у локалној заједници:

Културноуметнички рад поводом манифестације ,,Обредни хлебови” Удружења жена ,,Златне руке Баточине”

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 84%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 100%