Душица Радосављевић

професор разредне наставе у Брзану

Научи се од мудријег – то ти је велика корист. И научи другог – то ти је велика задужбина

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2006. године
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 18. 11. 1999. година
Познавање страних језика:руски језик – А1 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 1998. године

Посебна ваншколска интересовања:

Путовања
Музика
Повртарство

Рад на рачунару:

Microsoft Office 83%
WordPress 33%
Платформе за учење 48%
Дигитални алати 35%
Дигитални уџбеници 47%
Интeрактивна табла 34%