Драгица Прешић

наставник разредне наставе у Баточини

Треба дуго учити да би се мало знало.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Наставник разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Наставник разредне наставе, 1981. године
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 20. 11. 1984. године
Познавање страних језика:француски језик – А1

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 1984. године
Основна школа „Братство-јединство“, Дуга Пољана, од 1981. до 1983. године

Посебна ваншколска интересовања:

Читање
Гајење цвећа
Прављење колача

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
Платформе за учење 87%
Дигитални алати 47%
Дигитални уџбеници 87%