Драгица Митић

професор разредне наставе у Баточини

Знање је наше лично богатство које нам нико не може узети.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе 2007. година
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 17. 7. 2007. године
Познавање страних језика:руски језик – А2 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 2005. године
Основна школа „Свети Сава“ Баточина, одељење у Црном Калу од 1989. до 2005. године

Посебна ваншколска интересовања:

Гајење воћа и поврћа –здрава храна

Рад на рачунару:

Microsoft Office 32%
WordPress 27%
Платформе за учење 38%
Дигитални алати 41%
Дигитални уџбеници 38%
Интeрактивна табла 39%