Драгица Матејић

професор хемије

Човек учи док је жив!

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор хемије
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани хемичар,1988
Место и датум стицања лиценце:Крагујевац , 21.04.1996
Познавање страних језика:Руски језик – А1 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава“ Баточина, од 2014. године
Средња школа Лапово, од 2006. године
Предузеће ,,Крагуј“ Баточина, од 1989. до 2006, године

Посебна ваншколска интересовања:

Читање
Хортикултура

Рад на рачунару:

Microsoft Office 50%
WordPress 43%
Платформе за учење 36%
Дигитални алати 37%
Дигитални уџбеници 37%
Интeрактивна табла 35%