Драганка Јанковић

професор разредне наставе у Прњавору

Човеково није ни да лети ни да гмиже већ да усправно корача.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе 30. 11. 2005. године, Јагодина
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 1993. године
Познавање страних језика:немачки језик – А1 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава“ Баточина од 1991. године

Награде и похвале:

Конкурс „Заштита за све“; тема : „Два лица сунца“ освојена награда индикатор за мерење УВ зрачења, 2020. године

Посебна ваншколска интересовања:

Цвећарство
Израда декоративних предмета
Читање
Дружење
Музика

Рад на рачунару:

Microsoft Office 47%
WordPress 11%
Платформе за учење 59%
Дигитални алати 35%
Дигитални уџбеници 59%
Интeрактивна табла 17%