Драгана Стаменковић

професор хемије

Учити и само учити!

Контакт:

Имејл: draganastamenkovic191@gmail.com

Радна биографија:

Радно место:Професор хемије
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани хемичар
Место и датум стицања лиценце:Крагујевац, 24. 6. 1980. године
Познавање страних језика:енглески језик – А2

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава”, Баточина, од 2014. године
Средња школа ,,Никола тесла”, Баточина, од 1980. године
Школа за одрасле ,,Радник”, Крагујевац, 1980. године

Пројекти:

Пилот-пројекат „Обогаћен једносменски рад“ 2019. год. ОШ „Свети Сава“ Баточина Министарство просвете, науке и технолошког развоја (члан тима).
Учесник у реализацији програма обуке “2 000 дигиталних учионица” Министарства просвете науке и технолошког развоја.
Учесник на обуци Идентификација и припрема пројеката у складу са ЕУ стандардима Регионалне агенције за економски развој.

Посебна ваншколска интересовања:

Спортови
Сценска уметност
Путовања
Технологија

Рад на рачунару:

Microsoft Office 51%
Платформе за учење 51%
Дигитални алати 53%
Дигитални уџбеници 60%