Драгана Крстић

професор разредне наставе у Милатовцу

Сваког дана научити нешто ново

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Педагошки факултет, професор разредне наставе, 2006. године
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 25. 11. 1992. године
Познавање страних језика:руски језик – B1 ниво енглески језик – А1 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава” Баточина – одељење Милатовац – професор разредне наставе
КТЦ ,,Стефан Немања” Лапово – ВД директора
Основна школа ,,Свети Сава” Баточина – професор разредне наставе
Основна школа ,,Свети Сава” Баточина – одељење Бадњевац – наставник музичке културе

Награде и похвале:

Плакета за учешће на конкурсу ,,Креативна школа” 2006/2007. године

Ангажовање у локалној заједници:

Пројекат уређења јавне површне трга у Лапову

Посебна ваншколска интересовања:

Музика

Рад на рачунару:

Microsoft Office 45%
WordPress 51%
Платформе за учење 65%
Дигитални алати 54%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 61%