Дејана Радивојевић Пекић

професор географије

Никад немој одустати, јер увек постоји време и место када ће се плима променити.

 

 

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор географије
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани географ
Место и датум стицања лиценце:/
Познавање страних језика:Енглески језик – А2 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 2010. године

Посебна ваншколска интересовања:

Бициклизам

Рад на рачунару:

Microsoft Office 97%
WordPress 95%
Платформе за учење 59%
Дигитални алати 55%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 35%