Даница Вучковић

професор разредне наставе у Кијеву

Само поглед у будућност буди жељу за знањем.

 

Контакт:

Имејл: dacawuk@gmail.com

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, Педагошки факултет у Јагодини 2008. године
Место и датум стицања лиценце:/
Познавање страних језика:енглески језик – B2
немачки језик – B2

Радно искуство:

ОШ ,,Свети Сава”, Баточина, od 2017. године
Центар за социјални рад ,,Шумадија”, Баточина од 2009. до 2010. године

Награде и похвале:

Фестивал ,,Велика школска позорница”, Топола – награда за ауторски текст, 21. 4. 2018. године
Сусрети малих глумаца ,,Смагош” Шетоње, похвала за учешће, 2019. године

Посебна ваншколска интересовања:

Писање текстова за децу – драмски текстови, песме за децу
Спорт – бициклизам, фитнес

Рад на рачунару:

Microsoft Office 92%
Платформе за учење 55%
Дигитални алати 54%
Дигитални уџбеници 93%