Gorica Mladenović

profesor razredne nastave u Badnjevcu

Nije znanje samo ga dati – već je znanje kako ga dati.

 

Kontakt:

Radna biografija:

Radno mesto:Profesor razredne nastave
Poslednje stečeno obrazovanje i zvanje i godina sticanja: Profesor razredne nastave, 2006. godine
Mesto i datum sticanja licence:Svetozarevo, 17.11.1992. godina
Poznavanje stranih jezika:nemački jezik – A1

Radno iskustvo:

Osnovna škola „Sveti Sava“ Batočina, 1991- 2020. g.
Osnovna škola „Nada Naumović“ Badnjevac, 1990 – 1991. g.

Nagrade i pohvale:

Svetosavska povelja za izuzetno zalaganje, značajna postignuća u radu sa decom i doprinos radu u OŠ „Sveti Sava“, Batočina, 2020. godine

Posebna vanškolska interesovanja:

Gajenje cveća
Putovanja
Vožnja bicikla

Rad na računaru:

Microsoft Office89%
Platforme za učenje59%
Digitalni alati54%
Digitalni udžbenici57%
Interaktivna tabla35%