Горица Младеновић

професор разредне наставе у Бадњевцу

Није знање само га дати – већ је знање како га дати.

 

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2006. године
Место и датум стицања лиценце:Светозарево, 17.11.1992. година
Познавање страних језика:немачки језик – А1

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, 1991- 2020. г.
Основна школа „Нада Наумовић“ Бадњевац, 1990 – 1991. г.

Награде и похвале:

Светосавска повеља за изузетно залагање, значајна постигнућа у раду са децом и допринос раду у ОШ „Свети Сава“, Баточина, 2020. године

Посебна ваншколска интересовања:

Гајење цвећа
Путовања
Вожња бицикла

Рад на рачунару:

Microsoft Office 89%
Платформе за учење 59%
Дигитални алати 54%
Дигитални уџбеници 57%
Интeрактивна табла 35%