Гордана Миленковић

професор разредне наставе у Жировници

Изгледа немогуће, докле год се не заврши.

 

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Прoфесор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, прoфесор разредне наставе, 2007. године
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 6. 4. 1994. године
Познавање страних језика:руски језик – B1 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 1991. године
Основна школа „Свети Сава“ Крагујевац, 1990. године

Пројекти:

Учесник у реализацији програма обуке ,,2 000 дигиталних учионица” Министарства просвете науке и технолошког развоја

Сајтови и блогови:

Школа Жировница – администратор

Посебна ваншколска интересовања:

Путовања
Цвеће
Животиње

Рад на рачунару:

Microsoft Office 92%
Платформе за учење 55%
Интeрактивна табла 35%