Виолета Николић

професор разредне наставе у Баточини

Мисли добро, па ће добро и бити.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2005. године
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 15. 10. 1985. године
Познавање страних језика: руски језик – А1 ниво

Радно искуство:

ОШ „Свети Сава”, Баточина, од 1988. године
ОШ „Нада Наумовић“ Бадњевац, 1985. године, (Бадњевац и Прњавор)

Награде и похвале:

Час као пример добре праксе за Ликовну културу: ,,Кретање облика у простору”, База знања ЗУОВ, 2001. године
Час као пример добре праксе за предмет Природа и друштво: ,,Трагови прошлости”, База знања – ЗУОВ

Пројекти:

Читалићи- учесник од 2016. године

Посебна ваншколска интересовања:

Читање
Музика- свирање и слушање

Рад на рачунару:

Microsoft Office 65%
WordPress 27%
Платформе за учење 60%
Дигитални алати 37%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 41%