Весна Маринковић

наставник разредне наставе у Солилу

Знање је моћ.

 

 

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Наставник разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Академија педагошких наука, 1987. година
Место и датум стицања лиценце:Београд, 2. 6. 1999. године
Познавање страних језика:енглески језик – А1

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“, Баточина, од 1997. године

Посебна ваншколска интересовања:

Читање

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
WordPress 19%
Платформе за учење 56%
Дигитални алати 51%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 98%