Валентина Радевић

професор математике и информатике

Увек дај све од себе и ништа не схватај лично!

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор математике
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 2003. година
Место и датум стицања лиценце:Београд, 2010. године
Познавање страних језика:енглески језик – B1 ниво, немачки језик – А1 ниво

Радно искуство:

ОШ „Свети Сава“ Баточина, од 2010. године
СШ „Свилајнац“ Свилајнац, од 2007. до 2010. године
ОШ „Свети Сава“ Баточина, од 2003. до 2007. године

Пројекти:

Еразмус+ пројекат „Стварање подстицајне средине за учење“- учесник у пројекту
„Школа за 21. век“ – учесник у пројекту
Пројекат „Професионална оријентација у Србији“ – учесник у пројекту

Награде и похвале:

Окружно такмичење школске 2018/2019. године – Баточина Освојено 3. место на окружном такмичењу – Емилија Тодоровић (пети разред)
Окружно такмичење 2014. године – Баточина Освојено 3. место на окружном такмичењу – Филип Костић (осми разред)
Учешће на конкурсу „Креативна школа 2012/2013. године“, Рад „Обим и површина многоугла“ налази се у „Бази знања“.

Посебна ваншколска интересовања:

Планинарење
Боравак у природи
Пешачење
Фитнес

Рад на рачунару:

Microsoft Office 91%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 52%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 35%