Бојан Илић

професор енглеског и немачког језика

Све наизглед делује немогуће, док не успемо.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор енглеског и немачког језика
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер филолог англиста VII-1b, Филолошки факултет, 2014. године
Познавање страних језика:енглески језик – C2
немачки језик – B2

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“, Баточина, од 2017. године
Прва техничка школа, Јагодина, од 2016. до 2017. године
Академија Oxford, Београд, од 2015. до 2016. године
Vip mobilе, Београд, од 2013. до 2015. године

Објављени научни и стручни радови:

,,Харолд Пинтер и критика Америке, рата и неоимперијализма”, 2017. године

Посебна ваншколска интересовања:

Спортови
Сценска уметност
Путовања
Технологија

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
WordPress 43%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 84%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 100%